Zasady i warunki oraz Polityka prywatności

Wzmianki prawne

Podczas Belgium Beer Week, dostępnego pod adresem https://belgiumbeerweek.be, jednym z naszych głównych priorytetów jest ochrona prywatności naszych gości. Niniejszy dokument dotyczący polityki prywatności zawiera rodzaje informacji, które są gromadzone i zapisywane przez Belgium Beer Week i Beer Idiots vzw (Piwni Idioci VZW - 736.435.777) (znanego na tej stronie pod nazwą Belgium Beer Week) oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki Prywatności lub warunków, nie wahaj się z nami skontaktować.

Polityka prywatności

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej jesteśmy uznawani za administratora danych osobowych.

Podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności zależy od gromadzonych przez nas Danych Osobowych oraz konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy:

 • Belgium Beer Week musi wykonać umowę z Tobą
 • Udzieliłeś Belg Beer Week pozwolenia na takie działanie
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych leży w uzasadnionym interesie Belgium Beer Week
 • Belgijski Tydzień Piwa musi być zgodny z prawem

Belgium Beer Week będzie przechowywał Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych zasad.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. Jeśli chcesz uzyskać informacje o tym, jakie Dane Osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami: contact@belgiumbeerweek.be

W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • Prawo do sprostowania.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Prawo do ograniczeń.
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wycofania zgody

Pliki dziennika

Belgium Beer Week stosuje standardową procedurę korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających podczas ich wizyt na stronach internetowych. Robią to wszystkie firmy hostingowe i jest to część analityki usług hostingowych. Informacje zbierane przez pliki dziennika obejmują adresy IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty i czasu, strony odsyłające i wychodzące oraz ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby. Celem tych informacji jest analizowanie trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz zbieranie informacji demograficznych.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne

Jak każda inna strona internetowa, Belgijski Tydzień Piwa używa plików cookie. Pliki te są wykorzystywane do przechowywania informacji o preferencjach odwiedzających oraz o stronach internetowych, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowanie zawartości strony internetowej do typu przeglądarki odwiedzającego i/lub innych informacji.

Aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat plików cookie, przeczytaj "Czym są ciasteczka".

Polityka prywatności

Możesz zapoznać się z tą listą, aby znaleźć Politykę Prywatności każdego z partnerów Belgium Beer Week.

Zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologie takie jak pliki cookie, JavaScript czy Web Beacons, które są używane w ich reklamach i linkach pojawiających się na stronie Belgium Beer Week, wysyłanych bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. W ten sposób automatycznie otrzymują Twój adres IP. Technologie te są wykorzystywane do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i/lub do personalizacji treści reklamowych, które widzisz na odwiedzanych przez siebie stronach internetowych.

Należy pamiętać, że Belgium Beer Week nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które są wykorzystywane przez reklamodawców zewnętrznych.

Informacje dla uczestników

Jako administrator danych zbieramy również dane osobowe, które podajesz jako uczestnik. Zobowiązujemy się do udostępniania na tej stronie tylko tych informacji, na których udostępnienie wyraziłeś zgodę, w celu promowania swoich wydarzeń. Zobowiązujemy się nie udostępniać tych informacji innym osobom trzecim, w tym reklamodawcom. Po zakończeniu Belgium Beer Week 2022 zobowiązujemy się do usunięcia wszelkich danych osobowych przechowywanych na naszych serwerach w ciągu 3 lat. 

Polityka prywatności stron trzecich

Polityka prywatności Belg Beer Week nie ma zastosowania do innych reklamodawców ani stron internetowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Mogą one obejmować ich praktyki oraz instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z pewnych opcji.

Możesz wyłączyć obsługę plików cookie w opcjach swojej przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach tych przeglądarek.

Informacje dla dzieci

Kolejną częścią naszego priorytetu jest zapewnienie dzieciom ochrony podczas korzystania z internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością w sieci.

Belgium Beer Week nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko podało tego typu informacje na naszej stronie, zachęcamy Cię do natychmiastowego kontaktu z nami, a my dołożymy wszelkich starań, by niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestrów.

Tylko polityka prywatności online

Nasza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszej działalności online i obowiązuje osoby odwiedzające naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, którymi dzielą się i/lub które gromadzą podczas Belgium Beer Week. Polityka ta nie ma zastosowania do informacji zbieranych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na naszą Politykę Prywatności i akceptujesz jej warunki.

Zasady i warunki

Ostatnia aktualizacja 24 maja 2022 r.

ZGODA NA WARUNKI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu ("Ty"), a Belgium Beer Week - Beer Idiots vzw, prowadzącym działalność gospodarczą jako BBW ("BBW", "my", "nas", lub "nasza"), dotyczące dostępu i korzystania przez Ciebie z https://belgiumbeerweek.be/ strona internetowa, jak również wszelkie inne formy medialne, kanały medialne, mobilne strony internetowe lub aplikacje mobilne powiązane z nimi, podlinkowane lub w inny sposób połączone (łącznie zwane "Stroną"). Użytkownik potwierdza, że wchodząc na Stronę, przeczytał, zrozumiał i zgodził się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, NIE WOLNO CI KORZYSTAĆ ZE STRONY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ.

Dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być od czasu do czasu umieszczane na Stronie, zostają niniejszym wyraźnie włączone przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Będziemy Cię informować o wszelkich zmianach poprzez aktualizację daty "Ostatnia aktualizacja" w niniejszych Warunkach Użytkowania, a Ty zrzekasz się prawa do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, aby być na bieżąco z ich aktualizacjami. Zmiany w zmienionych Warunkach użytkowania będą obowiązywać i będzie się uważać, że użytkownik zapoznał się z nimi i zaakceptował je poprzez dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez osoby lub podmioty w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub w którym podlegalibyśmy wymogowi rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych miejsc, czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.

Strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny ani się w niej rejestrować.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jeśli nie zaznaczono inaczej, Strona jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, pliki audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika znajdujące się na Stronie (zwane łącznie "Treścią") oraz zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logotypy ("Znaki") są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi i konwencjami międzynarodowymi. Treści i Znaki są udostępniane na Stronie "TAKIE JAK SĄ", wyłącznie dla Twojej informacji i użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach korzystania, żadna część Strony, żadne Treści ani Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, łączone, ponownie publikowane, przesyłane, umieszczane, publicznie prezentowane, kodowane, tłumaczone, przekazywane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, udzielamy Ci ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie z Witryny oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskałeś prawidłowy dostęp, wyłącznie na Twój osobisty, niekomercyjny użytek. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane w odniesieniu do Strony, Treści i Znaków.

REPREZENTACJE UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (2) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (3) nie uzyskasz dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, czy to za pomocą bota, skryptu, czy w inny sposób; (4) nie wykorzystasz Witryny do żadnego nielegalnego lub nieautoryzowanego celu; oraz (5) Twoje korzystanie z Witryny nie naruszy żadnego obowiązującego prawa ani przepisów.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić Ci jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jej części).

PRODUKTY

Wszystkie produkty są zależne od dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnych produktów w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

ZAKUPY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

- Wizy
- Mastercard
- American Express
- PayPal
- Kontakt z bankiem
- Idealny

Uwaga: Korzystamy z usług dostawcy płatności Mollie.com

Zobowiązujesz się do podawania aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Zgadzasz się również niezwłocznie aktualizować informacje o koncie i płatnościach, w tym adres e-mail, metodę płatności i datę ważności karty płatniczej, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Do ceny zakupów zostanie doliczony podatek od sprzedaży, jeśli uznamy to za konieczne. Możemy w każdej chwili zmienić ceny. Wszystkie płatności będą dokonywane w euro.

Zgadzasz się na uiszczenie wszystkich opłat według cen obowiązujących w danym momencie za zakupy oraz wszelkich opłat za wysyłkę i upoważniasz nas do obciążenia wybranego przez Ciebie dostawcy płatności takimi kwotami w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w cenach, nawet jeśli zażądaliśmy już lub otrzymaliśmy zapłatę.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilość zakupionych produktów na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień złożonych przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej metody płatności i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłkowego. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej oceny wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

POLITYKA ZWROTÓW

Wszystkie sprzedaże są ostateczne i nie podlegają zwrotowi.

DZIAŁANIA ZABRONIONE

Nie wolno ci uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w celach innych niż te, dla których ją udostępniamy. Witryna nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są przez nas wyraźnie popierane lub zatwierdzane.

Jako użytkownik Witryny zgadzasz się, że nie będziesz:

 1. 1. Podstępu, oszustwa lub wprowadzenia w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 2. 2. Zaangażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub używanie jakichkolwiek narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i pozyskiwania danych.
 3. 3. Systematycznie pobierać danych lub innych treści ze Strony w celu stworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
 4. 4. 4. Nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym zbierania nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub inną w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 5. 5. 5. Stosowanie nieautoryzowanych ramek lub linków do Witryny.
 6. 6. Zakłócania, przerywania lub stwarzania nadmiernego obciążenia dla Witryny, sieci lub usług połączonych z Witryną.
 7. 7. Próby podszywania się pod innego użytkownika lub osobę albo używania nazwy użytkownika innego użytkownika.
 8. 8. Kopiowania lub adaptowania oprogramowania Strony, w tym między innymi kodu Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innych.
 9. 9. Umieszczania lub przesyłania (lub prób umieszczania lub przesyłania) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłego umieszczania powtarzającego się tekstu), które zakłócają niezakłócone korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek stronę lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają korzystanie z Witryny, jej funkcji, działania lub konserwacji.
 10. 10. Umieszczania lub przesyłania (lub prób umieszczania lub przesyłania) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania lub przekazywania informacji, w tym między innymi czystych formatów wymiany grafiki ("gifs"), pikseli 1×1, robaków internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określanych jako "spyware" lub "pasywne mechanizmy zbierania" lub "pcms").
 11. 11. Korzystania z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.
 12. 12. Próby obejścia wszelkich środków stosowanych przez Witrynę, mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub jej części.

WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Witryna nie oferuje użytkownikom możliwości przesyłania lub umieszczania treści. Możemy zapewnić Ci możliwość tworzenia, przesyłania, umieszczania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub na Stronie, w tym między innymi tekstów, tekstów, filmów, nagrań audio, zdjęć, grafik, komentarzy, sugestii, informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych zbiorczo "Wkładem"). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Strony oraz dla stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie Materiały przesłane przez Ciebie mogą być traktowane zgodnie z Polityką Prywatności Strony. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Wkłady, tym samym oświadczasz i gwarantujesz, że:

 1. Tworzenie, dystrybucja, przesyłanie, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw moralnych osób trzecich.
  2. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, zwolnienia i pozwolenia na wykorzystanie oraz upoważnienie nas, Strony i innych użytkowników Strony do wykorzystania Twoich Wkładów w sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Użytkowania.
  3. Masz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Twoich Wkładach na użycie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Stronę i niniejsze Warunki Użytkowania.
  4. Twoje Wkłady nie są fałszywe, niedokładne ani wprowadzające w błąd.
  5. Twoje Wkłady nie są niezamówionymi lub nieautoryzowanymi reklamami, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami lub innymi formami akwizycji.
  6. Twoje wypowiedzi nie są obsceniczne, lubieżne, rozpustne, brudne, brutalne, napastliwe, oszczercze lub w inny sposób niestosowne (według naszej oceny).
  7. Twoje wypowiedzi nie ośmieszają, nie wyszydzają, nie lekceważą, nie zastraszają ani nie nadużywają nikogo.
  8. Twoje wypowiedzi nie będą wykorzystywane do nękania lub grożenia (w prawnym znaczeniu tych terminów) innym osobom ani do promowania przemocy wobec konkretnej osoby lub klasy osób.
  9. Twój wkład nie narusza żadnych obowiązujących praw, przepisów ani zasad.
  10. Twój wkład nie narusza praw do prywatności ani praw do wizerunku osób trzecich.
  11. Twój wkład nie zawiera żadnych materiałów, które wyłudzają dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub z użyciem przemocy.
  12. Twoje materiały nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów dotyczących pornografii dziecięcej ani innych przepisów mających na celu ochronę zdrowia lub dobra osób nieletnich;
  13. Twoje wypowiedzi nie mogą zawierać żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi czy niepełnosprawnością fizyczną.
  14. Twoje Wkłady nie naruszają w inny sposób ani nie zawierają linków do materiałów naruszających jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Ofert Rynkowych w sposób naruszający powyższe zasady stanowi naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania i może skutkować, między innymi, rozwiązaniem lub zawieszeniem praw użytkownika do korzystania z Witryny i Ofert Rynkowych.

LICENCJA NA SKŁADKI

Ty i Strona zgadzacie się, że możemy uzyskać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe dostarczone przez Ciebie zgodnie z warunkami Polityki Prywatności i Twoimi wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne informacje zwrotne dotyczące Witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystanie i udostępnienie takich informacji zwrotnych w dowolnym celu bez wynagrodzenia dla Ciebie.

Nie przypisujemy sobie żadnej własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Materiałów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne stwierdzenia ani oświadczenia zawarte w Twoich Wkładach, które umieszczasz w dowolnym miejscu na Stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady na Stronę i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam w związku z Twoimi Wkładami.

ZGŁOSZENIA

Użytkownik potwierdza i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie i inne informacje dotyczące Strony lub Ofert Rynkowych ("Materiały") przekazane nam przez użytkownika nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Przysługują nam wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i jesteśmy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym, zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez podziękowania ani wynagrodzenia dla użytkownika. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw moralnych do takich Materiałów i niniejszym zapewniasz, że wszelkie takie Materiały pochodzą od Ciebie lub że masz prawo do ich przesłania. Wyrażasz zgodę na brak możliwości dochodzenia od nas roszczeń z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub przywłaszczenia jakichkolwiek praw własności do Twoich Materiałów.

STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Strona może zawierać (lub możesz otrzymać za pośrednictwem Strony lub Ofert Rynkowych) linki do innych stron internetowych ("Strony Podmiotów Trzecich"), a także artykuły, zdjęcia, teksty, grafiki, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich ("Treści Podmiotów Trzecich"). Takie Strony Internetowe Osób Trzecich i Treści Osób Trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za Strony Internetowe Osób Trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Witryny, ani za Treści Osób Trzecich zamieszczane na Witrynie, dostępne za jej pośrednictwem lub instalowane z Witryny, w tym za ich zawartość, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki ochrony prywatności lub inne zasady zawarte na Stronach Internetowych Osób Trzecich lub w Treściach Osób Trzecich. Włączenie, linkowanie do lub zezwolenie na użycie lub instalację jakichkolwiek Stron Stron Trzecich lub jakichkolwiek Treści Stron Trzecich nie oznacza zatwierdzenia lub aprobaty tych stron przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Stronę i uzyskać dostęp do stron osób trzecich lub użyć albo zainstalować jakąkolwiek treść osób trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś być świadomy, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Powinieneś zapoznać się z odpowiednimi warunkami i zasadami, w tym z zasadami ochrony prywatności i gromadzenia danych, obowiązującymi na każdej stronie internetowej, do której przechodzisz ze Strony lub związanymi z wszelkimi aplikacjami, których używasz lub instalujesz na Stronie. Wszelkie zakupy dokonywane przez Ciebie za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych stron internetowych i przez inne firmy, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie pomiędzy Tobą a odpowiednią osobą trzecią. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na Stronach Zewnętrznych, a także, że będziesz nas chronić przed wszelkimi szkodami spowodowanymi przez zakup takich produktów lub usług. Ponadto nie będziesz ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie lub szkody wyrządzone Ci w związku z lub wynikające w jakikolwiek sposób z Treści Stron Trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu ze Stronami Trzecimi.

ZARZĄDZANIE MIEJSCEM

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Strony pod kątem naruszeń niniejszych Warunków Użytkowania; (2) podjęcia odpowiednich działań prawnych wobec każdego, kto według naszego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki Użytkowania, w tym m.in. zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne) jakiegokolwiek Twojego wkładu lub jego części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, usunąć z Witryny lub w inny sposób uniemożliwić dostęp do wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Witryny i Ofert Rynkowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności: https://belgiumbeerweek.be/terms-conditions-privacy. Korzystając z Witryny lub Oferty Rynkowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie Polityki Prywatności, która została włączona do niniejszych Warunków Użytkowania. Informujemy, że Strona i Oferty Marketplace znajdują się w Belgii. Jeśli korzystasz z Witryny lub Ofert Rynkowych z innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy prawa lub inne wymogi dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od przepisów obowiązujących w Belgii, to poprzez dalsze korzystanie z Witryny przekazujesz swoje dane do Belgii i wyrażasz zgodę na przekazanie i przetwarzanie swoich danych w Belgii.

TERMIN I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania przez ciebie z Witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY I OFERTY MARKETPLACE (WŁĄCZAJĄC W TO BLOKOWANIE OKREŚLONYCH ADRESÓW IP), WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU LUB BEZ POWODU, WŁĄCZAJĄC W TO, BEZ OGRANICZEŃ, NARUSZENIE JAKIEGOKOLWIEK OŚWIADCZENIA, GWARANCJI LUB PRZYMIERZA ZAWARTEGO W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE I OFERCIE MARKETPLACE LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAMIEŚCIŁEŚ W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO UZNANIA.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu usuniemy lub zawiesimy Twoje konto, zabraniamy Ci rejestrowania i tworzenia nowych kont pod Twoim nazwiskiem, nazwiskiem fałszywym lub zapożyczonym, lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w jej imieniu. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według własnego uznania i bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania działania wszystkich lub części Ofert Rynkowych bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Strony lub Ofert Rynkowych.

Nie możemy zagwarantować, że Strona i Oferty Rynkowe będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy związane ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami, a także potrzebować przeprowadzić konserwację Witryny, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizowania, zawieszania, przerywania lub innego modyfikowania Strony lub Ofert Marketplace w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez konieczności powiadamiania Cię o tym. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu lub możliwości korzystania z Witryny lub Ofert Marketplace w czasie przestoju lub przerw w działaniu Witryny lub Ofert Marketplace. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązanie do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Marketplace, ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub publikacji w związku z nimi.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem belgijskim, a zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w Unii Europejskiej i jesteś konsumentem, to dodatkowo przysługuje Ci ochrona zapewniona przez obowiązujące przepisy prawa w Twoim kraju zamieszkania. Zarówno Tydzień Piwa w Belgii - Beer Idiots vzw, jak i Ty zgadzasz się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Brukseli, co oznacza, że możesz wnosić roszczenia w obronie swoich praw do ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków Użytkowania w Belgii lub w kraju UE, w którym mieszkasz.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do rozwiązywania sporów, do której możesz się dostać tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Jeśli chciałbyś zwrócić naszą uwagę na ten temat, skontaktuj się z nami.

KOREKTY

Na Stronie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć Ofert Rynkowych, w tym opisów, cen, dostępności i różnych innych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

DISCLAIMER

STRONA JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK JEST". ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUG STRONY NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, ZWIĄZANE ZE STRONĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAMY OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI STRONY ANI ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI Z TEJ STRONY, I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) JAKIKOLWIEK NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH, (4) PRZERWY LUB PRZERWY W TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE NA LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZEKAZANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY, NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, ANI ŻADNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A TAKŻE NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY TOBĄ A JAKIMIKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG POCHODZĄCYMI OD OSÓB TRZECICH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ WŁASNYM OSĄDEM I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, JEŚLI JEST TO WŁAŚCIWE.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK PRZECIWNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO DOKUMENTU, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY POWÓDZTWA BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA NASZĄ RZECZ. NIEKTÓRE PRAWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH ANI NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze podmioty zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami adwokackimi i wydatkami, zgłoszonymi przez osoby trzecie w związku z lub w wyniku: (1) korzystania ze Strony; (2) naruszenia niniejszego Regulaminu; (3) naruszenia Twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszym Regulaminie; (4) naruszenia przez Ciebie praw osób trzecich, w tym m.in. praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec innego użytkownika Strony, z którym połączyłeś się za pośrednictwem Strony. Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, za które jesteś zobowiązany nas zwolnić z odpowiedzialności, a Ty zgadzasz się współpracować na swój koszt z nami w obronie takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zabezpieczeniu, gdy tylko się o nich dowiemy.

DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać pewne dane przekazywane przez Ciebie do Witryny w celu zarządzania działaniem Witryny, a także dane związane z korzystaniem z niej przez Ciebie. Mimo że regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do jakichkolwiek działań podjętych przez Ciebie za pośrednictwem Strony. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, a Ty niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas wiadomości e-mail oraz wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które przekazujemy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej takiej komunikacji. NINIEJSZYM WYRAŻASZ ZGODĘ NA STOSOWANIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI INICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, rozporządzeń, przepisów, rozporządzeń lub innych praw w jakiejkolwiek jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczania lub przechowywania nieelektronicznych zapisów, lub do płatności lub przyznawania kredytów za pomocą środków innych niż elektroniczne.

RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne zamieszczone przez nas na Stronie lub dotyczące Strony stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W każdej chwili możemy przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub brak działania spowodowane przez jakiekolwiek przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, takie postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Między Tobą a nami nie powstaje żadna relacja typu joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji w wyniku niniejszych Warunków Użytkowania lub korzystania ze Strony. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki Użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z racji ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, jakie możesz mieć w związku z elektroniczną formą niniejszych Warunków Użytkowania oraz brakiem podpisania przez strony niniejszych Warunków Użytkowania.

KONTAKT

Aby rozwiązać problem skarg dotyczących Witryny lub uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z niej, należy skontaktować się z nami pod adresem:

Tydzień Piwa w Belgii - Beer Idiots vzw
Rue du saphir 16
Schaarbeek, Bruksela 1030

Belgia
kontakt@belgiumbeerweek

Copyright © 2024 Belgijski Tydzień Piwa
Prywatność i warunkiPrasa i kontakt

pl_PL